długi blok przy ulicy Walecznych

skrótowa nazwa dzielnicy Kalinowszczyzna

długi blok przy Koryznowej za Carrefourem