Powstanie styczniowe wybuchło z powodu niezadowolenia Polaków z polityki rządzących nimi Rosjan.