Tak na początku wieku XX nazywano wieś Wrotków położoną nieopodal Lublina

Dzielnica owa była początkowo wsią, położoną na południowy wschód od Lublina.