Już przed pierwszą wojną światową podejmowano w Lublinie próby oświetlania miasta elektrycznością.