W 1917 roku ze względu na przedłużające się prace polowe obchody Konstytucji 3-maja odbyły się dnia 6 tego miesiąca.