W 1945 roku na wokandę sądową trafiła sprawa niejakiej pani C. – kontrolerki komunikacji autobusowej w czasie okupacji niemieckiej.