Plac Litewski, zwany kiedyś Placem Musztry ma niesamowitą przeszłość.