W okresie międzywojennym w Lublinie powstało kilka obiektów sakralnych.

Późno jesienną porą oczom naszym ukazała się nowa szata kościoła OO. Kapucynów.

Za panowania Kazimierza Wielkiego nastąpił dość gwałtowny wzrost liczby ludności w ówczesnych granicach naszego miasta. W związku z tym wzrosła również liczba ubogich i chorych.