Jedną z najlepiej wykształconych grup społecznych w epoce renesansu byli lekarze.