Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wyburzenie budynku Powszechnego Domu Towarowego „Sezam”.

Długo trwały przymiarki, aby na nowo-utworzonym miasteczku akademickim powstała biblioteka, dzięki której studenci mogliby kształcić się na odpowiednim poziomie.