Powstanie nowoczesnej biblioteki międzyuczelnianej

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Długo trwały przymiarki, aby na nowo-utworzonym miasteczku akademickim powstała biblioteka, dzięki której studenci mogliby kształcić się na odpowiednim poziomie.

page0204 - Kopia (2)

Do 1962 roku trwały prace nad projektem budynku oraz zagospodarowania terenu pod budowę. Dopiero w marcu 1962 roku Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie podjęła decyzję o ostatecznej lokalizacji i zatwierdziła plan budowy nowego gmachu w dzielnicy. Budynek miał stanąć w okazałym miejscu przy ul. Nowotki (Radziszewskiego). Jego projekt sporządził znany i ceniony architekt mgr inż. Tadeusz Witkowski z biura „Miastoprojekt”. Samą konstrukcję projektowali: inż. M. Jankowski i S. Matiaszewski, instalację elektryczną – inż. K. Tomankiewicz, instalację sanitarną – inż. Cz. Chodorowski, a kosztorys sporządził p. H. Woliński. Tutaj należy dodać, że wszyscy inżynierowie pochodzili z Lublina.

Makieta Biblioteki Międzyuczelnianej.

Jeszcze przed budową „Kurier Lubelski” dumnie opisywał projektowaną realizację. Budynek miał składać się z 2-piętrowego szklanego frontu i 5-piętrowych magazynów, 7 czytelni specjalistycznych, czytelni humanistycznej i czytelni przyrodniczej, o łącznej ilości 350 miejsc. Biblioteka miała posiadać nowoczesną stację mikrofilmową. Wnętrza miałyby być bogato przeszklone i powiązane z otaczającą zielenią ogrodu izolacyjno-wypoczynkowego. Przed oknami czytelni miała znaleźć się duża sadzawka rozpylająca mgłę wodną dla odświeżania powietrza. Oświetlenie czytelni miały zapewnić tzw. sufity rastrowe, które nie wymagałyby konieczności używania lamp stołowych. Czas przewidziany od zamówienia książki do jej otrzymania określano wówczas na 5-7 minut. Zamawianie miało odbywać się za pomocą poczty pneumatycznej, czytelnik miał być wezwany za pomocą specjalnej sygnalizacji optycznej. Planowano także uruchomić dział starodruków, rękopisów i cymeliów, a także urządzić czytelnie rozrywkowe dla zapewnienia wypoczynku studentom.

Budowa

Oficjalnie budowę rozpoczęto w 1963 roku, kładąc kamień węgielny. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał przewodniczący Rady Państwa – Aleksander Zawadzki w asyście ministra szkolnictwa wyższego Henryka Golańskiego, miejscowych władz politycznych i administracyjnych, rektorów uczelni lubelskich, dyrektorów bibliotek naukowych oraz licznie zgromadzonej społeczności akademickiej. Budowę biblioteki zakończono w 1967 roku, nadając jej imię Manifestu Lipcowego.

image

Bibliografia:

R. Karaś, W Lublinie powstanie jedna z najnowocześniejszych bibliotek, „Kurier Lubelski”, 1962 nr 75.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1944 – 1979, pod red. W. Skrzydło, R. Orłowski, G. L. Seidler, Lublin 1979.

H. Danczowska, Architekt Tadeusz Witkowski 1906 – 1986, Lublin 2009, [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=105&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI= – dostęp kwiecień 2014]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *