Gdy tylko Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego objął władzę nad krajem, postawił sobie za zadanie jak najszybciej podnieść kraj po agresywnej okupacji hitlerowców.

Wybuchł w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych 1960 roku.

Codziennie idąc do pracy mijam budynek Chatki Żaka. Niedawno przeszedł generalny remont, czy wypiękniał?

Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego podjęto trud odbudowy zniszczeń. W tym celu na posiedzeniu MRN powołano Komitet Odbudowy i Rozbudowy Lublina.

Długo trwały przymiarki, aby na nowo-utworzonym miasteczku akademickim powstała biblioteka, dzięki której studenci mogliby kształcić się na odpowiednim poziomie.