W okresie międzywojennym wiele było organizacji, które skupiały w swych szeregach osobistości płci pięknej.