W okresie międzywojennym żołnierz polski otoczony był niezwykłą opieką.