W okresie międzywojennym w Lublinie powstało kilka obiektów sakralnych.