Na miejscu dzisiejszego Placu Zamkowego znajdowała się główna ulica żydowskiego Lublina.