Nazwy dzielnic Lublina możemy podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej, tytułowej z nich należą takie nazwy jak: Piaski, Zimne Doły, Choiny, Zadębie, Podzamcze, Krakowskie Przedmieście, Lwowskie Przedmieście i Czechówka.

Już w latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej wyraźnie zaznaczył się rozwój przestrzenny i urbanistyczny Lublina.

Tak nazywano majątek ziemski znajdujący się zaraz za ul. Lubartowską.