W 1906 roku powstała prywatna szkoła polska im. Stanisława Staszica. Była to oddolna inicjatywa grupy ziemian i inteligencji działających pod wpływem strajkujących uczniów Gimnazjum Męskiego Lubelskiego.

Przy ulicy Bernardyńskiej, od lat stoi wyróżniający się budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów.