Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Przy ulicy Bernardyńskiej, od lat stoi wyróżniający się budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów.

Z inicjatywą jego budowy wyszło Zgromadzenie Kupców Lubelskich. W 1899 roku ów organizacja przedstawiła projekt najpierw cztero-, a następnie siedmio-klasowej Szkoły Handlowej. Natychmiast zaczęto organizować fundusze na ten cel, które pochodzić miały od przedsiębiorców handlowych i przemysłowych Lublina, osób prywatnych i instytucji oraz składek uczniowskich. Powołano Radę Opiekuńczą Szkoły, w skład której wchodzili znani przemysłowcy: Mieczysław Wolski, W. Karwowski, F. Głowacki, A. Zarębski i B. Mayersohn.
Szkoła rozpoczęła działalność 2 listopada 1902 roku. Jej siedziba początkowo mieściła się przy ul. Królewskiej.

W 1903 roku powołane Towarzystwo Pomocy dla Szkoły Handlowej zajęło się budową nowego gmachu. Rok później, po śmierci Mieczysława Wolskiego, kiedy kierownictwo nad Radą Opiekuńczą przejął August Vetter, przystąpiono do wykupienia działki po skasowanym klasztorze bernardynek i rozpisano konkurs na projekt nowej szkoły. Na samym początku roku 1905 dokonano wyboru projektu, oznaczonego jako „Czerwony Pierścień”. Jego autorami byli warszawscy architekci: Józef Holewiński i Teofil Wiśniewski.

POCZ_U_3016

Pomimo tego, iż budowa szkoły przypadła na czas rewolucji, 5 września 1906 roku przyjęła w swe progi pierwszych uczniów. Od tego czasu była to  placówka polska, z językiem wykładowym polskim i polskim dyrektorem Edwardem Bardzkim – nauczycielem matematyki (1 października 1905 roku ukaz carski zezwolił na wykłady w języku polskim w szkołach prywatnych.  Na jego mocy istniejąca już szkoła handlowa została przekształcona na prywatną szkołę handlową). Budynek posiadał w owym czasie nowoczesne gabinety fizyczne i chemiczne. Na zewnątrz natomiast urządzono ogród botaniczny.

Po pewnym czasie placówka uzyskała status szkoły prywatnej Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Tytuł Szkoły im. Vetterów otrzymała w 1916 roku.

Źródło:

I. Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin. Przewodnik, Lublin 2011.

Kalendarz Zwyczajny na Rok 1907, [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=4040&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= – dostęp styczeń 2015]

Lublin. Szkoła handlowa. [fot.], [bc.wbp.lublin.pl/dlibra – dostęp styczeń 2015]

Nowości wydawnicze na Ridero.eu

gwara miasta lublina, gwara lubelska
Rozwój urbanistyczny Lublina w okresie międzywojennym, e-book, książka elektroniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *