Rocznik Lubelski to od lat wydawany periodyk naukowy dotyczący dziejów nie tylko Lublina, lecz całej Lubelszczyzny. To już kolejna część wyciągu z dłuższego artykułu Mieczysława Buczyńskiego o nazwach dzielnic naszego miasta.

W pobliżu ścisłego centrum Lublina rozciąga się uliczka na terenie dawnych ogrodów, należących do parafii farnej św. Michała.

Czechów pojawia się w źródłach w roku 1326 w sumariuszu dokumentów dominikanów lubelskich jako „villa Czechówka”.