Wodociągi lubelskie na przełomie XIX i XX wieku #1 – Zakłady Weisblata

Lublin posiadał wodociąg od 1899 roku. Wcześniej mieszkańcy miasta czerpali wodę ze studzien, których w szczytowym momencie było 90.

Pan Tadeusz w delegacji

Na początku czerwca 1790 roku do Lublina przybył Tadeusz Kościuszko.

Pierwsza przychodnia na Bronowicach?

20 lutego 1915 roku, przy ulicy Skibińskiej otwarto bezpłatny „ambulans”.

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz

Niegdyś przy ul. Wrońskiej znajdowały się niezwykłe zakłady, produkujące samoloty i karoserie samochodowe znane w całej Polsce.

Lublin – miasto w Polskim Państwie Podziemnym [MAPA]

Miasto nasze w latach okupacji hitlerowskiej stanowiło stolicę regionu o największym nasileniu walki podziemnej w kraju.

Siatkarska drużyna Lubelskiej Wytwórni Samolotów – LWS Lublin

Niezwykle ciekawa informacja trafiła do naszej redakcji. Oto przed drugą wielką wojną światową, przy Lubelskiej Wytwórni Samolotów, istniał klub sportowy, a w nim między innymi sekcja siatkówki.