Na początku czerwca 1790 roku do Lublina przybył Tadeusz Kościuszko.

W ubiegłym miesiącu w Zemborzycach, miały miejsce obchody 650-lecia nadania prawa magdeburskiego.

15 października 1917 roku miał miejsce najdonioślejszy i najwspanialszy obchód w mieście naszym.

Wielokrotnie w wywiadach słyszymy wiadomość, że Sławin i Sławinek to ta sama dzielnica.