Były czasy w Lublinie, że Zarząd Miejski poważnie podchodził do kwestii zieleni w centrum miasta. Oczywiście opisywany poniżej materiał będzie dotyczył lat przedwojennych i trudno byłoby takie działania przenieść na grunt współczesny, ale… cofnijmy się o około 90 lat.

W 1916 roku doszło do jednego z największych rozszerzeń granic Lublina.