Józef Seruga był podpułkownikiem Wojska Polskiego, archiwistą, bibliotekarzem i historykiem.

Przed wybuchem powstania listopadowego szpital wojskowy dla stacjonującego garnizonu znajdował się w jednym z budynków popijarskich (obecnie Narutowicza 2).

Dowiedziawszy się o tem, 11-go marca Kreutz powtórnie podstąpił pod Lublin.