Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

TV Czechów

Dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do Internetu każdy z nas może kręcić cykliczne programy ze swoich dzielnic.

Najważniejsze odkrycia archeologiczne na terenie Lublina

Odkrycia archeologiczne są nieprzebranym źródłem informacji o danej epoce, historii czy kulturze zbiorowości.

Wielkie otwarcie uwiecznione na zdjęciu

Niegdyś na Czechowie, późną zimą, doszło do nie lada wydarzenia. 

67 lat temu Bystrzyca z brzegów wystąpiła

18 b. m. mija 67. lat odkąd rzeki nasze z brzegów swych wystąpiły z powodu gwałtownej odwilży. Wówczas pod wodą znalazło się ok. 100 domów, w tym przybrzeżny obszar Rur Jezuickich. Stan taki utrzymywał się przez około 4 dni. W tym czasie nieznany z imienia i nazwiska fotograf wykonywał prezentowane poniżej fotografie. Uwiecznił na nich zarówno rzekę Bystrzycę, jak i jej dopływy – Czerniejówkę i Czechówkę. Widać też jakie …

O Czechowie dzieje dawniejsze…

Czechów pojawia się w źródłach w roku 1326 w sumariuszu dokumentów dominikanów lubelskich jako „villa Czechówka”.