Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

„Działki” na Dziesiątej

Po obu stronach Czerniejówki w dzielnicy Dziesiąta rozpościerają się ogródki działkowe.

Początki społdzielni mieszkaniowych

Spółdzielczość mieszkaniowa w Lublinie rozwijała się dopiero po I wojnie światowej.

Kapitan Kuba-Bojarski – patron strzelnicy na Dziesiątej

Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego.

Strzelnica na Dziesiątej

W 1935 roku Dziesiąta była jedną z najmłodszych dzielnic Lublina. Miasto włączyło ją w swe granice w 1931 roku.

Powojenne losy lubelskich wodociągów. Sieć na Dziesiątej.

Po zakończeniu działań wojennych, stan budynków Miejskich Wodociągów i Kanalizacji nie uległ większemu zniszczeniu.