Pierwsze miesiące szkoły w Głusku (1928)…

Informacje o początkach funkcjonowania tejże instytucji zaczerpnąłem z międzywojennej lubelskiej prasy.

Głusk w obrazach zaklęty…

Poniższe fotografie z przełomu lat 60 i 70. odnalazłem na jednym z portali społecznościowych.

Głusk: Ochotnicza Straż Pożarna powstała w połowie XIX wieku

Przeszło rok temu, w numerze listopadowym, donosiliśmy o prawdopodobieństwie, iż straż pożarna w Głusku (dawniej miasteczku, dziś dzielnicy Lublina) istniała już w 1862 roku.

Szkic terenowy Oskara Kolberga z Głuska – strój ludowy męski

W ostatnim czasie odnaleźliśmy namacalny dowód, że znany w całej Polsce etnograf przebywał w jednej z naszych dzielnic – Głusku.

Zasoby historyczne dzielnicy Głusk

Każda dzielnica miasta naszgo kryje za sobą ważne wydarzenia z przeszłości.

O ofiarności włościan przed bolszewicką nawałą, pisze „Kurier Lwowski”:

„Włościanie ze Śwdzika (red. – Świdnika), jako też ze wsi Wólka pod Lublinem, przywieźli do Lublina ochotników do wojska, dezerterów z poblizkich okolic, oddali władzom i ofiarowali konie, oraz artykuły spożywcze na rzecz armii.