Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

Budowa Zalewu Zemborzyckiego

Zalew Zemborzycki jak nie trudno się domyśleć, zwłaszcza rdzennym mieszkańcom miasta, swoją nazwę zawdzięcza dawniejszej wsi, a obecnej dzielnicy Lublina.

Pracowita niedziela w 1974 roku

Nie jest tajemnicą, że wiele obiektów pochodzących rodem z PRLu w naszym mieście budowanych było rękami młodych ludzi w ramach tzw. „dobrowolnych czynów społecznych”.

Długa tradycja lubelskich morsów

Okazuje się, że amatorów zimnych kąpieli nie brakowało już przeszło 100 lat temu!

O poszukiwaniach czystej wody w okolicach Lublina – Rury, Wrotków, Zemborzyce

6 listopada 1896 roku władze miejskie w osobie prezydenta Klimenta Hryniewicza, podpisały kontrakt z inż. Adolfem Weisblatem na budowę i eksploatację wodociągów.

650-lecie Zemborzyc – wyjątki historyczne

W ubiegłym miesiącu w Zemborzycach, miały miejsce obchody 650-lecia nadania prawa magdeburskiego.