Już od zarania dziejów mieszkańcy naszego miasta łączyli się w organizacje, skupiające w sobie ludzi jednego zawodu (tzw. cechy).