W marcu 1927 roku odbył się w fabryce Hessa wiec metalowców. Rozpoczął się o godzinie 14 w murach zakładu.