Ciekawym pismem międzywojnia był wspomniany już w tytule „Światowid: Ilustrowany Kurier Tygodniowy”.