Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.