Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego Lublin podjął trud odbudowy zniszczeń.