Podwaliny dzielnicy willowej Ponikwoda

Plany zabudowy Ponikwody domkami jednorodzinnymi pojawiły się już w 1930 roku.