26 lutego 1922 roku Bystrzyca wylała ze swojego koryta.