Przeglądając stare fotografie, mój wzrok często kierował uwagę na furmanki przemierzające ulice Śródmieścia. Zaczęło mnie też zastanawiać, kiedy samochody wyparły ten zaprzeszły rodzaj transportu.