22 lipca 1944 r. kawalerzyści radzieccy 7 korpusu kawalerii gwardii „wyzwolili” Chełm Lubelski i tego samego jeszcze dnia rozpoczęło się uderzenie w kierunku Lublina.