Z dzisiejszą dzielnicą Tatary związana jest niezwykła legenda.