Obok przemysłu spożywczego znaczny był udział Żydów w produkcji mydła i świec w Lublinie.