Spółdzielczość mieszkaniowa w Lublinie rozwijała się dopiero po I wojnie światowej.