Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu.