Nasza redakcja natrafiła na ślad znachorki w jednym z numerów „Wisły”.