Z historią dzisiejszego liceum im. Jana Hetmana Zamoyskiego, nierozerwalnie związane są dzieje szkoły im. Stanisława Staszica.