Lęk przed Trybunałem Koronnym

Lublin w II połowie XVI był w pełnym rozkwicie. Gromadzili się tu kupcy w święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego), którzy mieli coś do sprzedania lub chcieli coś kupić.

Jarmarki w Lublinie

Od późnego średniowiecza na lubelskich ulicach rozwijał się handel przeróżnymi artykułami.

Olejna 6 – dawna mennica królewska

W 1961 roku prowadzono prace rozbiórkowe na jednej z parceli przy ulicy Olejnej 6.

Bolesław Liszkowski – ostatni przedwojenny prezydent Lublina

Po śmierci Józefa Piechoty Rada Miejska, przy akceptacji wojewody Józefa Rożnieckiego, czasowo powierzyła obowiązki prezydenckie dotychczasowemu wiceprezydentowi – Bolesławowi Liszkowskiemu.

Podziemne zabytki Lublina

W pierwszych latach XX wieku podczas robót ziemnych w Lublinie, zaczęto odkrywać jego podziemne tajemnice.

Pałac Pawęczkowskiego, czyli dawny kościół OO. Trynitarzy – Rybna 10

28 maja 1728 roku sprowadzeni do Lublina Trynitarze otrzymali od biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego pozwolenie na urządzenie kaplicy prywatnej, do czasu gdy nie będą mieli własnego kościoła.