krzaki między Pagi a Wydziałem Artystycznym UMCS, studencki skrót