W 1941 roku Niemcy rabowali polskie kościoły. Łakomym kąskiem nazistów były sakralne dzwony, które następnie przetapiano na armaty.

Ze stylem architektonicznym o nazwie „renesans lubelski” mamy do czynienia od przełomu wieków XVI i XVII.

Dzielnica owa była początkowo wsią, położoną na południowy wschód od Lublina.

W jednym z numerów „Kłosów” został zamieszczony widok miasta naszego, przedstawiający część Podwala i Górki Dominikańskiej, ze wspaniałym Kościołem św. Stanisława, należącym do zakonu OO. Dominikanów.

Zapraszamy państwa na niezwykłą  podróż w przeszłość. Cofnijmy się do roku 1852, kiedy słynny artysta Adam Lerue przemierzał lubelskie ulice. Swoją wędrówkę zacznijmy w okolicy drewnianego mostu na Bystrzycy, przez który biegnie trakt zamojski.