Adam Lerue był rysownikiem, akwarelistą, malował obrazy olejne  i wykonywał ilustracje do książek.  Jego twórczość ograniczała się do tematyki miejskiej.Dziadek artysty – Adam Lerue, ożeniony z Agnieszką Lesnobrodzką, mieszkał w Dubience. Tam też urodził się i spędził dzieciństwo ich syn Józef. Pobierał on nauki najpierw w Zamościu, a następnie u Pijarów w Chełmie. Po odbytej praktyce zawodowej w Administracji Dóbr Ordynacji Zamojskiej powrócił do rodzinnej Dubienki, gdzie został … Continue reading „Adam Lerue”

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak. Wiadomości z Lublina w korespondencji Wincentego Dawida z 1 lipca 1857 roku (Gazeta Warszawska 1857 nr 188)