Album Lubelskie – Prospekt

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:


Artykuł z Gazety Warszawskiej z 1857 roku, numer 68:

   Przeszłość lączy się z teraźniejszością nierozwiązalnym węzłem jedności, a dzieje, prócz pisma, poznają się jeszcze z dawnych zabytków; każdy zakątek kraju zasługuje na baczną uwagę, gdy uzupełnia całość dziejową. Tém bardziéj więc Lublin, gród tak starożytny, że prócz podań ludowych, innego jego początku nie ma wieści; Lublin i jego okolice, bogate w mnóstwo historycznych pamiatek i zdarzeń, obfitujące w zabytki z czasów jeszcze Mieczysława, Leszka, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, Zygmuntów, Sobieskich, obok nowoczesnych gmachów wspaniałych, łączą przeszłość z teraźniejszością, stanowią jakby cudowny dziejów wieniec. Przepyszoe Świątynie Pańskie, piękność położeń, tworzących malowniczość widoków, dziwne skrety ulic przybranych z fantastyczną fizyognomiją, oraz okolice Wisły, Bugu i Wieprza, przystrojone rozwaliskami zamków, dawna siedziba Zamojskich, Czarneckich, Sieniawskich, Granowskich, Radziejowskich, Radziwiłłów, Potockich – zniewoliły mnie do utrwalenia w rysunku tych zabytków.

0207_0001

  Gdy dla tylu piękności stron Lubelskich nie powinniśmy obojętnymi pozostać,tém bardziéj téż sam Lublin pod względem starożytności może się współubiegać ze wszystkimi grodami dawnéj Polski, przeto powziąłem mysl spoczywające dotąd w tece rysunki moje wydać w niewielkiéj liczbie egzemplarzy, ażeby krajowcom dać jakiekolwiek wyobrażenie o tak dawnym pamiętnym grodzie naszym i jego okolicach.

Album Lubelskie będzie się z składało z Lublina i okolic, od 8 do 10 poszytów; poszyt zaś kszty będzie zajmował 4 ryciny litografowane i stosowną ilość textu. Album będzie się składało z następujących widoków Lublina: Kościół Śgo Ducha, Rozwalina przy tym Kościele, brama Krakowska, Ratusz miejski, Ulica Grodzka, Ulica Złota z Kościołem XX. Dominikanów, Pomnik w tym Kościele, Firlejów, Dom dawniéj Sobieskich, Stara Fara, dziś już nie egzystująca, widok Zamku, Wnętrze Kościoła Śtéj Trókcy, Katedra Lubelska, dawniéj Kościół OO. Jezuitów, Kościół OO. Bernardynów, Kościół Brygitek, Krakowskie Przedmieście, Kościół i Klasztor OO. Kapucynów, Rząd Gubernialny z pomnikiem, Ogród miejski z rozwalinami zamku Trałów, Widok Lublina i t. d.

Okolice Lubelskie: Dąbrowice, Jakóbowice, Zawieprzyce, Gradzienice, Krupe, Stołpie, (Puławy) Nowa Alexandrya, Hodel, Kraśnik, Krytów, Sielec, Czemierniki, Radecznica i t. d.

Ogłoszeniem Album Lubelskie wypłacam się tylko z podwójnego długu, gdyż urodziłem się w Lubelskiém i wychowałem w Warszawskiéj Szkole Sztuk Pięknych; wiele mnie osób ku upowszechnieniu przygotowanych rysunków zachęca, lecz gdy wydanie Album pociąga za sobą znaczne koszta, przeto ogłaszam przedpłatę, w nadziei, że nie tylko obywatele Lubelscy, ale i cała powszechność Polska wesprzéć raczą usiłowania nasze.

Odpowiedzialność wydawnictwa przyjął na się nowy Zakład Litograficzny P. Pecq (ucznia Lemerciera), u którego główny skład będzie.

Uprasza się więc Szanownych utrzymujących przenumeratę i PP. Księgarzy, aby się z zapisami udawał się do Zakładu O.Pecq w Warszawie, przy ulicy Miodowéj w domu Zajdlera, n. 482.

Przedpłata wynosi Rsr. 3 z góry, a przy odebraniu 2go poszytu i następnych dopłaca się po Rsr. 1, aż do przedostatniego poszytu.

Rysować na kamieniu będzie P. Julian Cegliński.

Poszyt 1szy jest już gotowy.

Nakładca Album A. Lerue.

A. Pecq et Comp.

Źródło:  http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=39782&dirds=1&tab=3

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak.

O Autorze:

Krzysztof Kuchciak prawnik, fotograf, lublinianin.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *