Już przed pierwszą wojną światową podejmowano w Lublinie próby oświetlania miasta elektrycznością.

Tuż po przewrocie majowym, 29 czerwca 1926 roku, w „Ziemi Lubelskiej” ukazano zatrważający obraz organizacji faszystowskiej w naszym mieście.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.

Zapraszamy państwa na niezwykłą  podróż w przeszłość. Cofnijmy się do roku 1852, kiedy słynny artysta Adam Lerue przemierzał lubelskie ulice. Swoją wędrówkę zacznijmy w okolicy drewnianego mostu na Bystrzycy, przez który biegnie trakt zamojski.