Na początku sierpnia 1935 roku otwarto w Lublinie nowy gmach Banku Rolnego. Zaprojektowany przez zdolnego Akademika Architektury, prorektora politechniki warszawskiej p. Mariana Lalewicza.

W „Expressie Lubelskim i Wołyńskim” z 1937 roku pisano o niecodziennych „zjawiskach” na jednej z ważniejszych ulic Śródmieścia.

Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego podjęto trud odbudowy zniszczeń. W tym celu na posiedzeniu MRN powołano Komitet Odbudowy i Rozbudowy Lublina.